DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Podmínky

Podmínky pro ustájení (hlídání)

1) Provozovatel se zavazuje ustájit psa v čístém kotci

2) Venčení bude probíhat 2x denně, pes bude mít možnost volného pobytu na našem pozemku

3) Potravu si majitel doveze sám nebo je možnost krmení našim prémiovým nebo super prémiovým krmivem

4) V den ustájení, předá majitel psa, očkovací průkaz s platným odčervením a očkováním

5) Pokud by došlo k poranění nebo onemocnění psa v průběhu ustájení, zajistí provozovatel pro psa okamžitou a veškerou peči veterinárního lékaře s tím, že náklady spojené s léčbou budou zákazníkovi připočteny k ceně ustájení. Provozovatel je povinen onemocnění psa zákazníkovi neprodleně oznámit (nebo kontaktní osobě). Pokud zákazník toto nesdělí má se zato, že souhlasí s postupem výše uvedeným.

6) Zákazník odpovídá za škody vzniklé psem v průběhu ustájení a to v plném rozsahu oprav. Pokud má zákazník na psa pojištění, toto sdělí provozovateli a ten v případě vzniku pojistné události zajistí fotodokumentaci.